PRIVACY STATEMENT

 

 

“Vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan, is een must“

 

 

INTRODUCTIE

          

Dit Privacy Statement van Autogarage.app heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van consumenten, klanten, leveranciers en zakelijke partners. Dit Privacy Statement biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Autogarage.app, gevestigd te Groningen hierna Autogarage.app, of wij. 

 

In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn. 

 

Wij hebben getracht om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u echter vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van dit Privacy Statement, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

 

Dit Privacy Statement kan mettertijd veranderen. De meest recente versie van dit Privacy Statement is te vinden op de website. Dit Privacy Statement is van toepassing sinds 26-6-2021. De laatste veranderingen aan dit Privacy Statement zijn gemaakt op 17-11-2021.

 

WANNEER IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens door Autogarage.app van onze klanten, zakenpartners en andere personen. Dit Privacy Statement heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van aanvragers of werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met Autogarage.app.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Autogarage.app is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van dit Privacy Statement vallen. Dit Privacy Statement vermeldt welke persoonsgegevens door Autogarage.app worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt. Autogarage.app kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen. 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 1. Wanneer u zaken met ons doet

 

 1. Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Wanneer u besluit een dienst bij ons af te nemen, of als u samenwerkt met ons als partner, verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen en het uitvoeren van betalingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze diensten te leveren of te ontvangen en te beheren. Autogarage.app zal uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van het leveren van klantenservice. 

 

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum, betalingsinformatie en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze klantendatabase. 

            

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u onze diensten vanuit Autogarage.app kunnen leveren.

 

[Artikel 6, lid 1, sub b AVG].

 

 1. Voor relatiebeheer en marketing 

Op basis van toestemming en het gerechtvaardigd belang gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om u geschikte aanbiedingen en nieuwsbrieven te sturen, evenals het verlenen van klantenservice, uitvoeren van accountbeheer en gebruiken uw persoonsgegevens ook voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

 

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren, betalingsinformatie en correspondentie met ons.

 

[Artikel 6, lid 1, sub a en f AVG]

 

 1. Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer

Op basis van het gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens met betrekking tot het functioneren van de organisatie binnen onze bedrijfsvoering. Dit omvat algemeen beheer, orderbeheer en beheer van onze activa. Autogarage.app verwerkt ook uw persoonsgegevens voor het interne beheer ervan. Wij bieden centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te kunnen werken. We voeren onderzoeken uit, implementeren zakelijke controles en beheren en gebruiken mappen van klanten en zakenpartners. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens voor financiën en boekhouding, archivering en verzekering, juridisch en zakelijk advies en in het kader van geschillenbeslechting. 

 

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietinformatie, betalingsgeschiedenis, correspondentie met ons en gegevens die zijn gegenereerd tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Autogarage.app.

 

[Artikel 6, lid 1, sub f AVG]

 

 1. Wanneer u onze websites of apps gebruikt

 

 1. Om u de functionaliteiten van onze website of app te leveren en voor hun technisch en functioneel beheer

Als u onze website of app gebruikt, verwerken wij, op basis van het gerechtvaardigde belang, technische gegevens om u de functionaliteiten van onze website en app aan te bieden en zodat onze beheerders van de website en app de diensten kunnen beheren en verbeteren. Als u gegevens op onze websites of app invoert, om relevante informatie of functionaliteiten te ontvangen, verwerken wij deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te bieden. 

 

Autogarage.app maakt ook gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u snel en eenvoudig informatie van onze websites of app kunt ophalen, lees meer over cookies onder het hoofdstuk ‘Cookies’. 

 

Voor dit doel verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op onze website of de app of die worden gegenereerd door de functionaliteiten die u hebt gebruikt op onze website of app en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze website of app hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie.

 

[Artikel 6, lid 1, sub f AVG]

 

 1. Als u bij ons een Autogarage.app-account opent 

Wanneer u ervoor kiest om een overeenkomst met ons aan te gaan en zich bij ons te registreren, moet u persoonsgegevens verstrekken zodat wij een account kunnen aanmaken. Bij het aanmaken van uw account zullen wij login-informatie toesturen. Deze (mogelijke) persoonsgegevens stellen ons in staat uw account te beheren, de vertrouwelijkheid te waarborgen en de veiligheid van uw verkregen persoonsgegevens te handhaven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw wachtwoord voor u wijzigen, echter zijn wij niet in staat uw wachtwoord te bekijken. 

 

Voor dit doel verwerken we mogelijk uw naam, e-mailadres, titel, telefoonnummer, geslacht, adres, andere informatie die u aan uw account heeft toegevoegd, uw aanmeldingsgegevens (inclusief uw wachtwoord), uw rol en uw betalingsgegevens.

 

[Artikel 6, lid 1, sub b AVG].

 

 1. Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail)

Wij zijn te bereiken via e-mail of telefoon. Wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, verwerken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en om te reageren op uw berichten. 

 

Indien u bovendien de contactpagina van onze website of app bezoekt, kunt u contact met ons opnemen via verschillende communicatiekanalen. Wij bieden u ons e-mailadres, zodat u ons uw feedback en voorgestelde verbeteringen kunt sturen, evenals onze website en contactgegevens. Wanneer u op een van de bijbehorende pictogrammen klikt, verwijzen wij u naar de website of app van betreffende externe partij, of dit nu uw e-mailprovider is of een social mediaplatform. 

 

Hiervoor gebruiken wij het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om te gebruiken om contact met ons op te nemen en de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit omvat de (gebruikersnaam), naam, adres, e-mailadres, geslacht en de persoonsgegevens die u in uw bericht hebt opgenomen. Als u bovendien op een van de weergegeven knoppen klikt, kan de betreffende derde partij cookies op uw apparaat plaatsen. 

 

[Artikel 6, lid 1, sub f AVG]

 

 1. Wanneer u communiceert met Autogarage.app (online of offline)

Als u contact met ons opneemt via de vermelde contactgegevens of via het contactformulier op de website van Autogarage.app, zullen wij uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

 

Als u contact met ons heeft opgenomen via het contactformulier op onze contactpagina of via contactgegevens, worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doeleinde. 

 

[Artikel 6, lid 1, sub f AVG]

 

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten 

Wij verwerken uw persoonsgegevens, op grond van het gerechtvaardigd belang, om onze producten en (klant)diensten te beoordelen, analyseren en verbeteren. Wij gebruiken geaggregeerde persoonsgegevens om klantgedrag te analyseren en onze producten en diensten hierop aan te passen. Wanneer u de website of app gebruikt, voert u gegevens in of zoekt u deze op via deze website of app; wij verwerken ook u persoonsgegevens om analyserapporten te compileren. Wij gebruiken geaggregeerde persoonsgegevens om klantgedrag te analyseren en onze producten en diensten hierop aan te passen, om ervoor te zorgen dat deze relevant zijn voor onze klanten. Dit betekent dat wij analyseren hoe vaak u onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak u onze website of apps bezoekt, op welke pagina’s u klikt en welke goederen u via onze website of apps koopt. Wij kunnen aanvullende gegevens uit openbare bronnen kopen om onze database aan te vullen voor bovengenoemde doeleinden. 

 

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietinformatie en correspondentie met ons. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de website of app of die zijn gegenereerd door de functies die u hebt gebruikt in een website of app en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de pagina’s die u op onze websites of apps hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie.

 

[Artikel 6, lid 1, sub f AVG]

 

 1. Om te voldoen aan de wet

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. 

 

Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken. 

 

[Artikel 6, lid 1, sub c AVG]

 

COOKIES

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen. Autogarage.app gebruikt functionele- en analytische cookies op de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voorts verzamelt Autogarage.app middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

 

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Autogarage.app

Onze werknemers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren. 

 

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens door derden 

De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons:

 • Betalingsservices
 • Google Analytics
 • Mailchimp

 

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zullen wij de vereiste contractuele-, technische- en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvangers. 

 

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. 

 

 1. Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van Autogarage.app verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en diensten aan ons levert.

 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEWAARBORGD?

Autogarage.app heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische-, fysieke- en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. 

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

 

HOE KAN U UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. 

 

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het in roepen van deze rechten. 

 

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. 

 

KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Autogarage.app. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord. 

 

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS?

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beantwoord in dit Privacy Statement, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via info@autogarage.app.